Jak uspět u přijímaček 2023. Aneb Vaše cesta na víceleté gymnázium nebo střední školu krok za krokem.

Nikdy není brzo se začít připravovat. V tomto článku Vás provedeme krok za krokem cestou, na jejímž konci bude úspěch Vašich dětí.

- Tým prijimacky-beroun.cz


1. Na jaké gymnázium/střední školu se chystáte? Proč je dobré se na stránky škol podívat právě ted?

Čím dříve si ujasníte, na jakou školu se Váš potomek chystá, tím lépe. Každé gymnázium a střední škola má jiná pravidla pro přijímání žáků a také na každou školu se hlásí jiná skupina uchazečů.

První věc, která Vás bude zajímat, jsou kritéria pro přijetí vyhlášená ředitelem příslušné školy. Je potřeba vědět, že JPZ (Jednotná přijímací zkouška), tj. testy z matematiky a češtiny, které připravuje státní agentura Cermat, se na konečném výsledku podílí 60-100% dle kritérií příslušné školy. Dalšími kritérii jsou známky na vysvědčení a výsledky školních zkoušek.

Potřebný počet bodů k přijetí se bude lišit u výběrového pražského gymnázia a střední školy v menším městě. Proto právě nyní je nejlepší čas podívat se na vybraných školách na výsledky přijímacího řízení a zjistit:

a) jaká jsou kritéria přijetí právě na Vaší vybrané škole
b) kolik bodů měli žáci, kteří byli letos přijati


Nejlepší bude vybrat si pozici někde uprostřed seznamu přijatých a zjistit, kolik bylo k danému umístění letos potřeba bodů. Příští rok to nemusí platit přesně, ale bude to velmi podobné.
2. Kolik bodů z JPZ je potřeba k přijetí na vybranou školu?

Jak jsme uvedli výše, JPZ je státní jednotná část přijímacích zkoušek, která se skládá z testu z matematiky a testu z češtiny, které připravuje agentura Cermat. Testy jsou na všech školách stejné, ale potřebné bodové výsledky se liší podle toho, jaký je zájem žáků hlasících se na danou školu. V Praze (zejména na výběrová gymnázia) je potřeba k přijetí vyšší počet bodů než jinde.


Jako příklad uvedeme Gymnázium Joachima Barranda v Berouně a známé pražské Gymnázium Nad Štolou:

osmiletý obor

Gymnázium Pořadí (v polovině přijatých) Počet bodů
Beroun 16. místo z 34 příjatých 80 bodů celkem za MAT+ČJ
Praha 37. místo z 74 přijatých 86 bodů celkem za MAT+ČJ

čtyřletý obor

Gymnázium Pořadí (v polovině přijatých) Počet bodů
Beroun 38. místo z 76 příjatých 78 bodů celkem za MAT+ČJ
Praha 37. místo z 74 přijatých 82 bodů celkem za MAT+ČJ

zdroj: www.gymberoun.cz, www.gymstola.cz, Výsledky přijímacího řízení 2020


V Berouně stačí k tomu být v polovině přijatých menší počet bodů než v Praze. Dobrou strategií může být přihlásit se na dvě školy. Jedna bude výběrová a ta druhá poslouží jako záchrana v případě, že by to nevyšlo tak, jak čekáme.


příprava z matematiky v kurzu prijimacky-beroun.cz
příprava z matematiky v kurzu prijimacky-beroun.cz
příprava z matematiky v kurzu prijimacky-beroun.cz

zdroj: prijimacky-beroun.cz3. Body za vysvědčení, čeká Vás školní zkouška? V čem je Vaše dítě dobré a proč na tom záleží?

Body za vysvědčení - většina škol zohledňuje známky na vysvědčení ze ZŠ. Nicméně bodová váha (počet bodů za vysvědčení) je u každé školy jiná. Přesný popis, jak se zohledňují známky za vysvědčení, najdete na stránkách škol.

Obecně ale platí, že zejména u víceletých gymnázií a gymnázií mají žáci většinou na ZŠ velmi dobrý prospěch. Proto jsou jedničky na vysvědčení spíše nutnou podmínkou než velkou výhodou. Například z 34 letos přijatých žáků na berounské osmileté gymnázium mělo plný počet bodů za vysvědčení 32 z nich, zbylí dva měli pouze o 2 body méně.


Školní část zkoušky - některé školy mají svoji školní zkoušku, jiné ne. Je potřeba si včas zjistit, zda Vaše vybrané školy pořádají školní zkoušku a z čeho se skládá. Někde to je všeobecný přehled (Test všeobecných znalostí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ), jinde testují angličtinu nebo další jazyk dle zaměření školy.

Školní zkouška může být pro Vaše dítě výhoda, pokud například exceluje v angličtině nebo má nadprůměrné všeobecné znalosti. Ale také to může být problém a budete se chtít škole s takovou zkouškou vyhnout.

To, v čem jsme dobří, nás zároveň většinou baví. Proč nespojit příjemné s užitečným? Pokud Vaše dítě miluje angličtinu, určitě zkuste najít gymnázia, která mají angličtinu jako součást školní zkoušky. Bude to Vaše osobní výhoda.
4. Jak moc chcete úspěch Vy a jak moc Vaše děti? Půjdete to jen zkusit, nebo jdete na jistotu?

Tato část je určena zejména pro rodiče páťáků, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Občas se stává, že dítě netouží po studiu na gymnáziu, na ZŠ má kamarády a možná není ani tak výborným žákem. Ale rodiče chtějí. Podle našich zkušeností tato kombinace většinou přijetí na víceleté gymnázium nepřinese. Děti jsou pak přípravou otrávené a vystresované z tlaku rodičů. Správně zvolená forma přípravy může toto riziko výrazně zmírnit tím, že děti začne příprava bavit.

V deváté třídě už většinou žáci ví, co chtějí, a podobné problémy nenastávají.


Pro představu uvádíme graf, který ukazuje, kde zhruba ležela hranice mezi přijatými a nepřijatými žadateli o studium na gymnáziu v Berouně v roce 2019. Na vodorovné ose jsou jednotliví žáci, svislá osa pak ukazuje, kolik který žák získal bodů za vysvědčení, z matematiky a češtiny.


přijímačky nanečisto v kurzu prijimacky-beroun.cz
zdroj: data o přijetí www.gymberoun.cz

Také se setkáváme se strategií rodičů typu: "On/ona si to půjde jenom zkusit, je to jedničkář/ka a třeba se tam dostane." Téměř vždy se nedostane. Na víceletá gymnázia se nejde dostat "náhodou". Testy jsou specifické a běžná výuka na ZŠ žáky na úskalí testů u přijímacích zkoušek nemá šanci připravit.
5. Jak se budete připravovat na přijímačky? Jaké jsou možnosti. Výhody a nevýhody.

Pojďme se podívat, jaké jsou nejčastější formy přípravy a doučování. Ze zkušenosti víme, že téměř vždy jde o jejich kombinaci. Každému vyhovuje jiný typ přípravy, každý typ má svoje výhody a nevýhody.


výuka matematiky v prezenčním kurzu prijimacky-beroun.cz
zdroj: prijimacky-beroun.cz

5.1 Zvládneme to doma sami.

Samostatná domácí příprava je nutností bez ohledu na to, jestli bude Vaše dítě chodit na přípravu ještě jinam. Pro úspěch je domácí příprava nutností. Pokud se ale budete připravovat pouze doma, je třeba počítat s vynaloženým časem, alespoň 5 hodin týdně od září do dubna.

Výhody:

Žák se připravuje podle svých osobních potřeb.

Flexibilní čas přípravy dle možností.

Zdarma, pouze cena přípravných učebnic.

Nevýhody:

Často chybí pravidelnost a řád v přípravě.

Příprava není správně cílena na typy úloh, které se vyskytují u přijímacích zkoušek.

Brzo upadá motivace.

Tendence vyhýbat se obtížným tématům, kterým žák nebo rodič nerozumí.

Rodiče někdy neumí žákovi správně vysvětlit správné řešení úloh.

Rodiče často po několika týdnech zjistí, že výuka je nad jejich časové možnosti.5.2 Příprava ve škole.

Zejména u žáků 5. tříd nemají školy nejmenší motivaci k jejich cílené přípravě na víceletá gymnázia. Pokud už nějaká příprava nebo doučování existuje v rámci dobrovolného kroužku, jedná se většinou o nedostačující přípravu co do obsahu i intenzity. V 9. třídách je situace lepší. Ovšem v mnoha případech je školní příprava nedostačující.

Ze zkušeností víme, že pokud žáci látku ze školy neumí, pak je škola tuto látku ani v rámci přípravy na přijímací zkoušky nedoučí. Určitě existují vyjímky, ale většinou není školní příprava příliš efektivní.

Vyzkoušejte následující - vytiskněte svému dítěti libovolný z ostrých testů Cermat, které jsou k dispozici na www.cermat.cz, a pokud žák test z matematiky i test z češtiny napíše alepoň na 35 bodů z 50, pak je školní výuka efektivní a lze se na ni spolehnout.

Výhody:

Učitel většinou žáky zná a tak ví, jakou doplňkovou přípravu potřebují.

Příprava probíhá ve škole, žák nemusí nikam speciálně docházet/dojíždět.

Zdarma, nebo pouze za minimální poplatek.

Nevýhody:

Většinou neexistuje pro 5. třídu k přípravě na víceletá gymnázia.

Příprava často není správně cílena na typy úloh, které se vyskytují u přijímacích zkoušek. Opakuje se látka ze školy.

Žáky příprava často nebaví, protože učitel vysvětluje úlohy stejně jako v hodinách a i v těch tomu žáci příliš nerozuměli.

Rodiče nedostávají žádnou individuální zpětnou vazbu k další domácí přípravě.

Velké skupiny, žáci nemají příliš možností nebo odvahu se ptát, většinou pouze opisují z tabule.5.3 Placená příprava ve velké skupině.

Gymnázia a střední školy často nabízí přípravné kurzy, které sami organizují. Jedná se o kurzy s 20-30 žáky ve třídě zaměřené na obecné opakování. Nejčastěji se probírají testy z minulých let, případně má učitel oblíbenou učebnici, kterou k doučování používá. Opět ani zde se vzhledem k počtu žáků nedá uplatnit interaktivní individuální přístup a žáci většinou opisují, co učitel napíše na tabuli.

Výhody:

Pokud kurz organizuje škola, na kterou se žák hlasí, seznámí se s prostředím školy.

Učitelé těchto kurzů jsou většinou lépe motivováni žákům pomoci s přípravou na přijímací zkoušky než učitelé kurzů na ZŠ (platí pro přípravu v 5. třídě).

Cena takového kurzu je nižší než cena v soukromé přípravě s malým počtem žáků.

Nevýhody:

Každý žák přichází z jinými základy, kurz předpokládá určitou univerzální úroveň a žáci pak často nepochopí vysvětlení, protože jim chybí část základů.

Rodiče nedostávají žádnou individuální zpětnou vazbu k další domácí přípravě.

Velmi omezená možnost individuálních konzultací konkrétního problému, který žák neumí vyřešit.

Velké skupiny, žáci nemají příliš možností nebo odvahu se ptát, a tak pouze opisují z tabule.5.4 Placená příprava v malé skupině.

Malé skupiny - přípravné kurzy s počtem okolo 6 žáků. Lektor má možnost kombinovat vysvětlení skupině s individuálním vysvětlením konkrétní věci každému studentovi kurzu. Lekce jsou postaveny na neustále interakci lektora s žáky ve skupině, žáci tedy řeší úlohy sami pod dohledem a pokud je potřeba za pomoci lektora. V malé skupině je přátelská atmosféra, která povzbuzuje motivaci a vede k tomu, že se žáci sami proaktivně ptají a řeší zadané úlohy. Jedná se o efektivní doučování látky potřebné k přijímacím zkouškám.

Výhody:

Cílená příprava a doučování vedoucí k úspěchu u přijímacích zkoušek.

Žáci se necítí jako ve škole, příprava je dobrovolná a pokud je vedena správně, žáky přirozeně baví.

Žáci dostávají materiály k domácí přípravě tak, aby vhodně procvičili látku probíranou v kurzu.

Kurz by měl pravidelně poskytovat rodičům individuální zpětnou vazbu pro efektivní domácí přípravu.

Nevýhody:

Vyšší cena než u kurzů organizovaných školami.

Profesionální přípravné kurzy nejsou k dispozici ve všech městech.5.5 Placená individuální příprava.

Individuální příprava s profesionálním lektorem zajišťuje nejvyšší míru flexibility a přizpůsobení individuálním potřebám žáka. Lektor má možnost připravit výuku přesně podle potřeb žáka.

Výhody:

Individuální příprava a doučování reflektující potřeby žáka.

Obvzlášť je vhodná pro žáky se specifickými poruchami učení.

Intenzitu přípravy lze nastavit přesně podle potřeb žáka.

Lektor poskytuje rodičům individuální zpětnou vazbu pro další efektivní domácí přípravu.

Nevýhody:

Vyšší cena než u kurzů organizovaných školami.

Profesionální lektoři nejsou k dispozici ve všech městech.

Je potřeba vybírat lektora dle referencí, ne každý, kdo látku zná, ji umí správně vysvětlit.5.6 Online příprava.

Během posledních měsíců si vyzkoušel online přípravu snad každý žák. Někomu vyhovuje více, jinému méně. Hlavní je ale kvalita, která určuje výsledek online přípravy.

Online výuka v živém vysílání, kdy jsou žáci v neustálém (video) kontaktu s lektorem a interakce mezi žákem a lektorem je podobná, jako by byli v jedné místnosti, funguje velmi dobře. Žák se ptá, lektor vysvětluje přesně to, na co se žák ptá.

Výhody:

Žák nemusí nikam dojíždět.

Dostupné i tam, kde kvalitní prezenční kurzy nejsou.

Interaktivní živé vysílání z virtuální učebny, studenti mohou lektora přímo ptát, plnohodnotná náhrada prezenční přípravy a doučování.

Nevýhody:

Vyžaduje od žáků udržet soustředění doma.

Někdy horší kvalita přenosu.

Vyžaduje technické prostředky (počítač, připojení k internetu).5.7 Video-kurzy.

Kvalitní video-kurzy mohou připravit žáky na přijímací zkoušky, nicméně nemyslím tím sledování náhodných videí na Youtube.

Je potřeba vybírat z kurzů, které jsou připraveny zkušenými lektory a obsahují ucelenou látku k přijímacím zkouškám. Doporučujeme vybírat takové kurzy, kde mají studenti kontakt s lektory a mohou se jich v případě nejasností zeptat.

Výhody:

Žák nemusí nikam dojíždět.

Dostupné všude.

Nejlevnější forma placené přípravy.

Nevýhody:

Vyžaduje od žáků udržet soustředění doma.

U levných kurzů nemají žáci žádný kontakt s lektory a nemohou se jich v případě nejasností zeptat pokud něčemu z látky nerozumí.

Vyžaduje technické prostředky (počítač, připojení k internetu).


6. Přijímačky nanečisto. Proč rozhodně ano. Pozor na to, kam půjdete.

Přijímací zkouška nanečisto je důležitou částí přípravy. Proč?


přijímačky nanečisto v kurzu prijimacky-beroun.cz
zdroj: prijimacky-beroun.cz

Hlavní důvody, proč jít na přijímačky nanečisto:

Žák ví, co ho čeká, to pomáhá odbourávat stres. Jestliže žák absolvoval dvakrát či třikrát přijímačky nanečisto, další termín se stává rutinou, žák pak nezmatkuje a drží se strategie zkoušky.

Žák si zafixuje způsob vyplňování testových zadání, např. nezapomene obtáhnout rýsování propiskou nebo se vždy ujistí, že zaškrtnul všechny uzavřené úlohy.

Přijímačky nanečisto v počátku přípravy dají dobrou představu, jak daleko jsme od vytyčených bodových zisků.

Přijímačky nanečisto by měly být motivačním prvkem k další přípravě (je důležité, aby se nestaly prvkem demotivačním).

Žák získá časovou orientaci, tedy ví, jak rychle musí řešit jednotlivé úlohy, aby test stihl.

Přijímačky nanečisto s vysvětlením testů jsou výbornou formou intenzivní přípravy.


Než půjdete na přijímačky nanečisto. Co je dobré vědět? Ptejte se na následující:

 • Jde pouze o zkoušku, nebo je součástí také vysvětlení správného řešení a strategie zkoušky?
 • Dostane žák vysvětlení všech úloh na videu, aby se mohl k příkladům vrátit během domácí přípravy a naučit se správnému řešení?
 • Budou použita vlastní nová zadání, nebo poskytovatel používá pouze testy Cermat z minulých let?
 • Jak se testy shodují s testy Cermat? Chtějte, aby si vaše dítě vyzkoušelo testy co nejvíce podobné (obtížností, typy úloh, ale i strukturou a vzhledem) těm, co bude psát u ostrých zkoušek. Někteří i velmi známí poskytovatelé zkoušek Nanečisto toto příliš nedodržují.

Doporučujeme také vlastní domácí přijímačky. Lze k tomu využít zadání z minulých let, která jsou k dispozici ke stažení i se záznamovými archy a seznamem správných odpovědí. Je výhodné dát si alespoň některá zadání z minulých let stranou právě pro tuto přípravu. Doma si vyhradíme čas přesně jako u přijímaček (70 min. MAT, 60 min. ČJ).

7. KDY, CO A JAK? Přihlášky a termíny. Ať nic nezmeškáte!


PŘIHLÁŠKY

  Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku nejpozději 1. března. (Pro talentové zkoušky je termín stanoven na 30. listopad).

 • Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře jsou k dispozici na ZŠ.
 • Přihlášku podává v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je nejlepší donést na střední školu osobně nebo ji případně zaslat poštou (doporučeně).
 • Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky.
 • Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

TERMÍNY jednotných přijímacích zkoušek 2023

Čtyřleté obory a nástavby:

1. termín: 13. dubna 2023

2. termín: 14. dubna 2023

Osmiletá a šestiletá gymnázia:

1. termín: 17. dubna 2023

2. termín: 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro všechny obory:

1. termín: 10. květen 2023

2. termín: 11. květen 2023


Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Tedy pokud v prvním termínu bude mít žák lepší výsledek z matematiky a v druhém termínu z českého jazyka, započítá se mu bodový výsledek z matematiky 1. termínu a českého jazyka 2. termínu.8. Vše, co potřebujete vědět o jednotné přijímací zkoušce, najdete na cermat.cz.

Do konce března vám škola, na kterou jste podali přihlášku ke studiu maturitního oboru, zašle pozvánku k přijímacímu řízení.

Pozvánku je nutné vzít s sebou ke zkoušce.

Uchazeč smí při konání přijímací zkoušky používat pouze povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužku, obyčejnou tužku, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka). Není dobré používat plnicí pera (nebezpečí prosáknutí na druhou stranu) ani gumovací pera.

Při přijímací zkoušce nejsou povoleny žádné další pomůcky jako kalkulačka, mobil a jiná elektronická zařízení, Matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu a jiné. Pokud uchazeč s sebou ke zkoušce takovou pomůcku či zařízení přinese, nesmí pomůcka či zařízení nijak narušovat průběh zkoušky a musí být odložena mimo lavici.


Jednotná zkouška se koná v jeden den a skládá se z testů z matematiky a češtiny.

MATEMATIKA

 • Maximální počet bodů: 50
 • Časový limit pro řešení testu: 70 minut

ČESKÝ JAZYK

 • Maximální počet bodů: 50
 • Časový limit pro řešení testu: 60 minut

VÝSLEDKY:

Výsledky přijímacího řízení vyhlašuje každá škola (termín vyhlášení koncem dubna) na svých webových stránkách. V zásadě mohou nastat tři situace:

 • Přijetí – pak stačí v daném termínu odevzdat ve zvolené škole zápisový lístek, který vydá současná ZŠ.
 • Nepřijetí a nesplnění podmínek přijímacího řízení na dané škole – v tomto případě žák nesplnil některé z minimálních kritérií přijetí na danou školu (např. získání určité bodové hranice z didaktických testů).
 • Nepřijetí z důvodu pořadí uchazečů, ale podmínky přijetí splněny – zde je třeba podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ve stanovené lhůtě.

 • Je třeba zvážit pravděpodobnost přijetí na odvolání. Vzhledem k tomu, že mnozí žáci, kteří byli přijati, konali zkoušky na dvou školách, ale nakonec se rozhodli pouze pro jednu, uvolní místa pro žáky přijaté na odvolání v pořadí dle výsledků přijímacího řízení. Takto je většinou přijato 20-30% žáků v ročníku:
  • například pokud je žák na 35. místě a bylo přijato prvních 30, pravděpodobně bude přijat.
  • ale pokud je žák na 105. místě, je šance na přijetí minimální.
9. Něco o strategii přípravy, která Vám pomůže přijímačky zvládnout.

Vytvořte si časový plán přípravy. Pokud nemáte plán, nemáte jak kontrolovat, jestli stihnete zopakovat všechnu látku.

Děti mají obecně problémy s dodržováním dlouhodobých cílů, je proto vhodné (zejména v 5. třídě) připravit týdenní plány a testovat, jak Vaše dítě látku naplánovanou na daný týden zvládlo.

Doporučujeme rozdělit přípravu do dvou bloků:

 • Blok 1 září - prosinec – cílem by mělo být projít celou látku + průběžné testování.
 • Blok 2 leden - březen – soustředíme se na oblasti, ve kterých žáci nedosahují potřebných výsledků.
10. Nejčastější chyby v testech z matematiky a češtiny.

Níže uvádíme nejčastější chyby, se kterými se setkáváme jako lektoři během přijímaček nanečisto a také, když s rodiči našich studentů procházíme záznamové archy z přijímacích zkoušek jejich dětí.


Nejčastější chyby v testech z matematiky:

Špatně přečtené zadání úlohy.

Nesprávný základní numerický výpočet (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Zlomky nejsou v základním tvaru.

Úlohy z konstrukční geometrie nejsou obtažené propiskou (včetně kružnic).

V úlohách z konstrukční geometrie není zřejmé použití kružítka tam, kde je to třeba.

Nejsou zaškrtnuté všechny uzavřené úlohy.

Výsledek je nečitelný.

Není uveden postup u úloh, kde je to vyžadováno.

Výsledek je v zadávacím listě, ale ne ve výsledkovém archu.

Nejčastější chyby v testech z češtiny:

Pravopis – psaní interpunkce.

Slovní zásoba a tvoření slov – neznalost významu známých českých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik.

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, typy souvětí.

Porozumění textu – nerozpoznání hlavní myšlenky textu.

Slohová výchova – špatné uspořádání textu podle textové návaznosti.

11. Závěr. A teď je to na Vás...

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia a střední školy se staly strašákem nejen dětí, ale také (a možná ještě více) jejich rodičů. Máme ale vyzkoušeno, že pokud budete následovat rady z tohoto článku, pravděpodobnost přijetí Vašich dětí na jejich vysněné gymnázium nebo střední školu výrazně vzroste.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Jak používáme cookie najdete ZDE