PŘIJÍMAČKY NANEČISTO PRO 9. TŘÍDU

pro žáky 9. tříd

  • Testy z matematiky a češtiny simulující skutečné ostré testy CERMAT.
  • Žáci si vyzkouší celý proces jednotné přijímací zkoušky a udělají si lepší představu o náročnosti zkoušky.
  • Srovnání s ostatními záky z Berouna a okolí.
  • Výrazně nižší cena za zkoušku nanečisto než jinde - a podpoříte Městskou knihovnu Beroun.

Rozpis zkoušky nanečisto:
8:30 – 8:50 Příchod
9:00 – 10:10 Test z matematiky
10:10 – 10:20 Přestávka
10:20 – 11:20 Test z češtiny
11:20 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Hlavní úskalí přijímacích zkoušek
12:00 Ukončení

Výsledky testů

Bodové výsledky budou zveřejněny pro všechny zúčastněné ve výsledkové tabulce na této stránce pod jejich kódy (tj. anonymizovanou formou) podobně jako u skutečných přijímaček, samotné opravené testy budou k vyzvednutí v MK Beroun.

Celkové výsledky, tj. pořadí dětí dle získaných bodů budou k dispozici v anonymizované podobě, tj. stejně jako u skutečných přijímaček budou jména dětí nahrazena číslem/kódem, který znají pouze jejich rodiče. Rodiče tak budou moci porovnat výsledky svého dítěte oproti skupině ostatních.