JAK ÚSPĚŠNĚ PŘIPRAVIT SVÉ DÍTĚ NA PŘIJÍMAČKY

Seminář pro rodiče žáků 5. a 9. tříd

Obsah semináře
1 Úvodní informace o přijímacích zkouškách
Termíny; přihlášky; počet pokusů; přijetí; nepřijetí; odvolání; zápisový lístek; co s sebou; atd...
2 Z čeho se skládají přijímací zkoušky, skladba celkového bodového hodnocení
Dle typu školy; jednotné testy; testy vyhlašované školou; váhy testů; vysvědčení; atd…
3 Didaktické testy CERMAT – matematika, čeština
Struktura testů; časový limit; typy úloh a jejich bodové hodnocení; nejčastější chyby; atd…
4 Strategie maximalizace bodů, jak dosáhnout přijetí na vybranou školu
Stanovení bodových cílů; praktické strategie při řešení testů a jak tyto trénovat; využití času; atd…
5 Jak se efektivně připravit na přijímací zkoušky
Diagnostický test; plán přípravy; domácí příprava; příprava v kurzech; průběžné testování; atd…
6 Doporučené materiály k přípravě a jak s nimi efektivně pracovat
Tištěné materiály, online zdroje, materiály zdarma a placené zdroje, atd...
7 Přijímačky nanečisto a proč jsou důležité
Proč, kdy a kam jít na přijímačky nanečisto; jak na trému a nervozitu; práce s výsledky; atd…
8 Shrnutí semináře
Hlavní body na které nezapomenout
9 Čas na otázky a odpovědi
Lektoři rádi zodpoví otázky rodičů