přijímačky Nanečisto - prezenční i ONLINE

pro 5. a 9. třídu

Můžete si vybrat jestli chcete napsat testy u nás v učebně nebo doma.

V případě online verze si budete moci testy stáhnout nebo vyzvednout vytištěné. Odpovědní arch jednoduše vyfotíte/oskenujete a nahrajete do našeho systému. Je to jednoduché! Výsledky a srovnání s ostatními v ten samý den.


Jak to vypadalo na posledních přijímačkách Nanečisto?


Součástí zkoušky Nanečisto je i kompletní video vysvětlení správného řešení (k dispozici až do přijímaček 2021)


Naše testy svojí obtížností, strukturou a typy úloh odpovídají požadavkům CERMAT na jednotnou státní přijímací zkoušku. Žáci se tak připraví přesně na to, co je čeká u ostrých přijímaček.

 • Na přijímačkách nanečisto si žáci mohou vyzkoušet přijímací zkoušku tak, jak bude probíhat naostro v červnu.
 • Během jednoho dne žáci napíší test z češtiny (60 min.) a test z matematiky (70 min.), oba dle struktury CERMAT používané u státních přijímacích zkoušek.
 • Po zkoušce získáte přístup ke kompletnímu vysvětlení všech příkladů a úloh lektory na videiích. Doma se pak naučíte jak řešit úlohy, které Vám nešly. K vysvětlením se můžete kdykoliv vrátit.
 • Opravené testy dostanou studenti s sebou domů.
 • Rodiče obdrží emailem informaci o tom jak si žák vedl ve srovnání se zbytkem skupiny, tedy pozice v testu z matematiky, pozice v testu z češtiny a celková pozice. (Každý rodič dostane pouze výsledky svého dítěte a pozici ve skupině).


Rozpis zkoušky nanečisto
Rozpis zkoušky nanečisto (ilustrační)
čas dostanete v potvrzení rezervace Příchod
70 min. Test z matematiky
10 min. Přestávka
60 min. Test z češtiny
ihned po ukončení testu ČJ Rozdáme opravené testy z matematiky
ODCHOD
po ukončení testu ČJ + 1 hod. Rozdáme opravené testy z češtiny (k vyzvednutí v učebně)
Proč jít na přijímačky Nanečisto?
 • Možnost vyzkoušet si a uvědomit si, jak náročné je napsat dva velké testy během jednoho dne.
 • Zjistit jaká témata (druhy příkladů) jim dělají největší problémy.
 • Otestovat, zda jsou schopni vyřešit velké množství úloh v určeném čase.
 • Uvědomit si chyby ve strategii zkoušky (např. s jakými typy úloh by měl žák začít, aby maximalizoval bodový výsledek).
 • Zjistit, jaké pomůcky na zkoušku potřebuje.
 • A v neposlední řadě: možnost vyzkoušet si testy nanečisto by mělo dětem pomoci zbavit se trémy, se kterou budou bojovat u ostrých zkoušek.


Doplňující informace:
Zkoušku je nutné vykonat celou, není tedy možné přihlásit se jenom na matematiku, nebo na češtinu.
Cena PREZENČNÍ zkoušky + KOMPLETNÍ VIDEO ROZBOR je 800 Kč.
Cena ONLINE zkoušky + KOMPLETNÍ VIDEO ROZBOR je 690 Kč.
Počet míst V PREZENČNÍ formě je omezen, proto v případě zájmu přihlašte své dítě co nejdříve

Prezenční forma zkoušky Nanečisto probíhá za přísných hygienických opatření, v učebně je maximálně 10 žáků, každý žák sedí sám v lavici, mezi lavicemi je vzdálenost minimálně 1,5 – 2 m. Lavice i všechny povrchy, kterých se žáci dotýkají jsou desinfikovány.

Opravené testy dostanete krátce po skončení zkoušky.

ONLINE forma zkoušky Nanečisto probíhá tak, že v našem systému si stáhnete testy a odpovědní archy (případně budou tyto po dohodě k vyzvednutí vytištěné) a po vypracování odpovědní archy vyfotíte/naskenujete a jednoduše nahrajete (v neděli do 18 hod.) do našeho systému. Testy ještě ten den opravíme a výsledky spolu s anonymním pořadím budou k dispozici společně s prezenční formou. Součástí je také přístup ke kompletnímu a detailnímu videorozboru všech úloh z matematiky i češtiny pro domáci studium.TERMÍNY, začínáme 7. listopadu 2020

Předrezervace Vašeho místa na prezenční nebo ONLINE zkoušce Nanečisto.

Třída Datum Čas Předběžná rezervace
5. třída 7.11.2020 Od 8:15
9. třída 7.11.2020 Od 11:00
Plakát k akci přijímačky Nanečisto 7.11.2020 v Berouně
Plakát k akci přijímačky Nanečisto 7.11.2020 v Berouně

Online lekce matematiky ZDARMA

Vysíláme živě v červenci a srpnu