Vše co potřebujete vědět o přijímacích zkouškách na střední školy a víceletá gymnázia

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství a CERMAT. Všichni uchazeči o studium na středních školách musejí podstoupit testy z českého jazyka a matematiky (s výjímkou oborů s talentovou zkouškou).


Státní přijímací zkoušky na střední školy

Obsah článku:

TERMÍNY

FINÁLNÍ TERMÍNY VYHLÁŠENÉ MŠMT ČR


Čtyřleté obory a nástavby:

1. termín: duben 2022

2. termín: duben 2022Osmiletá a šestiletá gymnázia:

1. termín: duben 2022

2. termín: duben 2022Náhradní termíny pro všechny obory:

1. termín: květen 2022Pro první kolo přijímacího řízení musíte podat přihlášku nejpozději 1. března.


PŘIHLÁŠKY


 • Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři). Formuláře jsou k dispozici na ZŠ.
 • Přihlášku podává v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je nejlepší donést na střední školu osobně nebo ji případně zaslat poštou (doporučeně).
 • Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat 2 přihlášky.
 • Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.
 • Tedy pokud v prvním termínu bude mít žák lepší výsledek z matematiky a v druhém termínu z českého jazyka, započítá se mu bodový výsledek z matematiky 1. termínu a českého jazyka 2. termínu.
 • Proto i když žák má vybranou pouze jednu školu, kam chce nastoupit, je dobré přihlásit se i na druhou školu (i když ví, že tam nenastoupí), tak aby měl možnost vykonat druhý termín přijímacích zkoušek.

PRŮBĚH ZKOUŠKY


Jednotná zkouška se koná v jeden den a skládá se z testů matematiky a češtiny.

MATEMATIKA (začíná ráno jako první, typicky od 8:30)

 • Maximální počet bodů: 50
 • Čistý čas na konání testu: 70 minut

ČESKÝ JAZYK

 • Maximální počet bodů: 50
 • Čistý čas na konání testu: 60 minut

Povolené pomůcky: propiska, tužka, guma, barevné fixy, pravítko, trojúhelník, úhloměr a kružítko.

Nejsou povolené jakékoliv jiné pomůcky (např. pravidla pravopisu, tabulky, ani žádné elektronické přístroje).

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Každá škola vyhlašuje kritéria přijímacího řízení do 31.1.2022 (kromě oborů s talentovou zkouškou).

Hodnotí se:

 • jednotná přijímací zkouška z MAT a ČJ (min. 60% váha celkového hodnocení)
 • + například:

 • prospěch ze ZŠ
 • školní přijímací zkouška z angličtiny, všeobecného přehledu, atd.
 • umístění ve školních olympiádách, soutěžích (je třeba ověřit, co škola akceptuje).

PROTO JE TŘEBA VČAS VĚDĚT, JAKÁ JE SKLADBA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A DLE TOHO PŘIZPŮSOBIT PŘÍPRAVU A VÝBĚR ŠKOLY

Tedy pokud žák exceluje např. v angličtině, má na škole, která má školní přijímací zkoušku z angličtiny výhodu.

KAŽDÁ ŠKOLA MÁ JINÁ KRITÉRIA!!!

Tedy např. kritéria gymnázia v Berouně se mohou lišit od gymnázia v Radotíně nebo Hořovicích.

PŘIJETÍ, NEPŘIJETÍ, ODVOLÁNÍ


Výsledky přijímacího řízení vyhlašuje každá škola (typicky je termín vyhlášení koncem dubna) na svých webových stránkách.

V zásadě mohou nastat tři situace:

 • Přijetí – pak stačí v daném termínu odevzdat ve zvolené škole zápisový lístek, který vydá současná ZŠ.
 • Nepřijetí a nesplnění podmínek přijímacího řízení na dané škole – v tomto případě žák nesplnil některé z minimálních kritérií přijetí na danou školu (např. získání určité bodové hranice z didaktických testů).
 • Nepřijetí z důvodu pořadí uchazečů, ale podmínky přijetí splněny – zde je třeba podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ve stanovené lhůtě.

Je třeba zvážit pravděpodobnost přijetí na odvolání dle dosažených výsledků.

- např. pokud je žák např. na 35. místě a bylo přijato prvních 30, pravděpodobně bude přijat.

- např. pokud je žák např. na 105. místě, je šance na přijetí minimální.


Šance na přijetí na odvolání.

Vaše dítě nebylo přijato, nezoufejte. Ještě je tu odvolání. Pokud Vaše dítě skončilo v první třetině nebo i polovině je zde stále reálná šance na přijetí. Vzhledem k tomu, že většina žáků kteří byli přijati, konali zkoušky na dvou školách, ale nakonec se rozhodnou pouze pro jednu, uvolní se místa pro žáky přijaté na odvolání v pořadí dle výsledků přijímacího řízení. Takto je typicky přijato 20%-30% žáků v ročníku.

Samozřejmě počet uvolněných míst závisí na typu školy – např. na výběrových gymnáziích bude množství uvolněných míst minimální.

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V TESTECH


Nejčastější chyby v testech z matematiky:

Špatně přečtené zadání úlohy.

Nesprávný základní numerický výpočet (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Zlomky nejsou v základním tvaru.

Úlohy z konstrukční geometrie nejsou obtažené propiskou (včetně kružnic).

V úlohách z konstrukční geometrie není zřejmé použití kružítka tam, kde je to třeba.

Nejsou zaškrtnuté všechny uzavřené úlohy.

Výsledek je nečitelný.

Není uveden postup u úloh, kde je to vyžadováno.

Výsledek je v zadávacím listě, ale ne ve výsledkovém archu.

Nejčastější chyby v testech z češtiny:

Pravopis – psaní interpunkce.

Slovní zásoba a tvoření slov – neznalost významu známých českých přísloví, rčení, pořekadel, pranostik.

Skladba – základní a rozvíjející větné členy, typy souvětí.

Porozumění textu – nerozpoznání hlavní myšlenky textu.

Slohová výchova – špatné uspořádání textu podle textové návaznosti.

ZJISTIT VOLNÉ KURZY

Zajímá Vás cokoli ohledně přijímaček, či přípravy na ně?

Napište nám a lektoři Vám rádi odpoví.