prijimacky-ONLINEkurzy.cz

12. Lekce - Slovesa, neohebné slovní druhy, pravopis včetně psaní velkých písmen

Video se zaostří automaticky během několika sekund dle rychlosti Vašeho připojení.

Ukázka skončí za

30

sek.

Po zakoupení jsou všechna videa bez omezení a na celou obrazovku

Co se naučíte: Slovesa a slovesné tvary, podmiňovací způsob, slovesný rod, slovesný vid, neohebné slovní druhy - příslovce a příslovečné spřežky, předložky, spojky, částice, pravopis - vyjmenovaná slova, psaní předpon s/z/vz, chytáky, psaní ú/ů, skuppina bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní velkých písmen