8. třída

Před-přípravný ONLINE MAT+ČJ kurz pro 8. třídu

+ živá podpora lektorů

Tento ONLINE před-přípravný kurz začíná souběžně s prezenčním 8. dubna 2025


  • Tento ONLINE kurz je totožný s naším prezenčním před-přípravným kurzem.
  • Před-přípravný kurz efektivně opakuje a ujasňuje látku 6-8. třídy.
  • Úlohy kurzu jsou připraveny tak, aby odpovídaly požadavkům CERMAT.
  • Kurz umožní a usnadní bezproblémovou a efektivní přípravu v 9. třídě.
  • Kurz obsahuje možnost konzultace s lektory v případě potřeby (viz. podpora lektorů).

+ podpora lektorů

Každé úterý a středy od 19:20 se studenti po dobu kurzu mohou připojit do naší virtuální učebny, kde jim lektoři zodpoví případné dotazy k látce kurzu.


rozvrh kurzu

Kurz začíná v úterý 8. dubna a probíhá po dalších 10 týdnů. V každém týdnu probíhá jedna lekce MAT + jedna lekce ČJ. Lekce si mohou studenti pustit kdykoli a kolikrát potřebují pro správné pochopení látky.


archiv lekcí

Proběhlé lekce zůstávají v archivu a studenti se k nim mohou kdykoli vrátit až do 31.8.2025.


objednávka


TypLekcíDatumPopis kurzuCena kurzuDo košíku
MAT+ČJ
20 od 8. dubna 2025
Před-přípravný kurz 8. třída, MAT+ČJ, 20 lekcí/10 týdnů 3960 Kč

Doplňující informace k objednávce:

1 Vybraný kurz vložte do košíku.

2 Vyplňte osobní údaje a dokončete objednávku.

3 Přijde Vám potvrzující email s platebními instrukcemi.

4 Po přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě a přihlašovací instrukce.

? V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat.

Obchodní podmínky tohoto ONLINE kurzu

lekce na vyzkoušení

Lekce 1 si můžete zdarma vyzkoušet níže v sekci obsah kurzu. Také se můžete podívat na náhledy všech lekcí kurzu kliknutím na červené tlačítko u videa lekce.

OBSAH KURZU - MATEMATIKA
11 hodin videa + pracovní listy

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

CELÁ LEKCE ZDARMA

ZLOMKY, POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY, SLOŽENÉ ZLOMKY, SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

NUMERICKÉ OPERACE, MOCNINY/ODMOCNINY A JEJICH ÚPRAVY, SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY, ČÁST Z ČÁSTI


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL, NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK, SLOVNÍ ÚLOHY, PŘÍKLADY S MOCNINAMI A ODMOCNINAMI


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

PROCENTA, SLOVNÍ ÚLOHY S PROCENTY, TYPOVÉ ÚLOHY V TESTECH CERMAT


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

POČÍTÁNÍ S MNOHOČLENY (SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ) , SLOVNÍ ÚLOHY


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

PYTHAGOROVA VĚTA, SLOVNÍ ÚLOHY NA PYTHAGOVU VĚTU, POČÍTÁNÍ S ÚHLY


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

OBVODY A OBSAHY, POVRCHY A OBJEMY, PŘEVODY JEDNOTEK


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

KONSTRUKČNÍ GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

LINEÁRNÍ ROVNICE S JEDNOU NEZNÁMOU, SLOVNÍ ÚLOHY


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

ZÁVĚREČNÝ TEST - VYZKOUŠEJTE SI PŘIJÍMAČKY


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH KURZU - ČESKÝ JAZYK
11 hodin videa + pracovní listy

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

CELÁ LEKCE ZDARMA

PŘÍSUDEK, VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍSUDKOVÁ, VĚTA JEDNOČLENNÁ, DVOJČLENNÁ, VĚTNÝ E.


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

PODMĚT HOLÝ, ROZVITÝ, VYJÁDŘENÝ, NEVYJÁDŘENÝ, VŠEOBECNÝ, SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

PŘEDMĚT, VEDLEJŠÍ VĚTA PODMĚTNÁ, VEDLEJŠÍ VĚTA PŘEDMĚTNÁ


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

SLOVESNÝ VID


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍVLASTEK, PŘÍVLASTEK SHODNÝ, NESHODNÝ


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

VEDLEJŠÍ VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

VEDLEJŠÍ VĚTY PŘÍSLOVEČNÉ


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

SOUVĚTÍ PODŘADNÉ, SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ, VÝZNAMOVÝ POMĚR MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

ZÁVĚREČNÝ TEST - VYZKOUŠEJTE SI PŘIJÍMAČKY


Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ