Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

matematika & čeština v Berouně


intenzivní kurzy v malých skupinách
Předpřípravný kurz k přijímačkám pro 8. třídu

vhodné i jako pravidelné doučování matematiky a češtiny

komplexní opakování nejdůležitější látky 5-8. třídy
Další informace a nezávazná rezervace kurzu ZDE.
předpřípravný kurz matematiky a češtiny v Berouně 2019
 • Kurz doplňuje a opakuje látku probíranou ve škole, proto vede k prokazatelnému zlepšení prospěchu.
 • Soustředíme se na typy úloh zadávaných u přijímaček.
 • Děti si zvyknou na pravidelnou přípravu a zbaví se stresu ze zkoušky.
 • Domácí úkoly zlepšují pochopení látky a vedou žáky k samostatné přípravě.
 • Žáci si ujasní, co na ně bude u přijímaček čekat, co už umí a na co se musí zaměřit v jejich přípravě.

Rozpis kurzu:

Blok: duben - červen 2019 - PŘEDPŘÍPRAVA PRO 8.TŘÍDU ZÁPIS OTEVŘEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 10 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 10 vyuč. hodin*

* 1 vyučovací hodina = 50 min


Doplňující informace:
Výuky se účastní maximálně 6 studentů - je tak umožněn individuální přístup lektora ke studentům.
Všechny materiály (výukové příklady, domácí úkoly, testy, atd...) jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Předpřípravný kurz lze rezervovat pouze jako celek, tj. matematika + čeština, není tedy možné rezervovat pouze matematiku, nebo jenom češtinu.
Předpřípravný kurz se koná v naší učebně na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí.
Počet míst je omezen, proto v případě zájmu přihlašte své dítě co nejdříve zde.

... rodiče o našich kurzech

(31)

Intenzivní kurzy matematiky a češtiny

Výuka probíhá v malých skupinkách maximálně šesti žáků, lektor má tedy možnost reagovat na individuální potřeby jednotlivých studentů a děti se nebojí kdykoli zeptat pokud jim není něco jasné.

Jako komplexní přípravu doporučujeme absolvovat přípravný kurz z matematiky i češtiny, nicméně je možné se přihlásit pouze na kurz matematiky, nebo češtiny.Nabízené kurzy:

Typ kurzu Třída
Přípravný kurz pro osmileté gymnázium žáci páté třídy ZŠ
Přípravný kurz pro šestileté gymnázium žáci sedmé třídy ZŠ
Přípravný kurz pro čtyřleté gymnázium žáci osmé třídy ZŠ (předpříprava)
Přípravný kurz pro čtyřleté gymnázium/střední školu žáci deváté třídy ZŠ


Struktura kurzů:

Blok: září - prosinec 2018 - KURZ DOKONČEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 12 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 12 vyuč. hodin*

Blok: leden - březen 2019 - KURZ PROBHÁ-OBSAZEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 12 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 12 vyuč. hodin*

Blok: duben - červen 2019 - PŘEDPŘÍPRAVA PRO 8.TŘÍDU ZÁPIS OTEVŘEN

Předmět Trvání Kdy
Matematika 10 vyuč. hodin* 16:30 – 18:15

(2x50min + 5min přestávka)

Čeština 10 vyuč. hodin*

* 1 vyučovací hodina = 50 min

Každý blok pokrývá celou požadovanou látku k přijímacím zkouškám, nicméně procvičované příklady a testy jsou v každém bloku jiné. Proto pro soustavnou přípravu doporučujeme využít všechny bloky.Obsah kurzů:

Obsah
Témata požadovaná v přijímacích testech CERMAT vysvětlena pochopitelným způsobem
Testy nanečisto
Strategie a taktika úspěšného zvládnutí zkoušky


Doplňující informace:
Výuky se účastní maximálně 6 studentů
Všechny materiály (výukové příklady, domácí úkoly, testy, atd...) jsou zahrnuty v ceně kurzu
Kurzovné je placeno pololetně před zahájením každého bloku, pro informace o ceně nás kontaktujte
Kurzy se konají na adrese Úzká 112, Beroun - Závodí

Lektoři kurzů

Naši lektoři mají schopnost látku žákům srozumitelně vysvětlit a upozornit je na možná nejčastější úskalí, se kterými se mohou žáci při přijímací zkoušce na víceleté gymnázium, nebo střední školu setkat.


Lektorka českého jazyka

Mgr. Marcela Mlýnková

Marcela Mlýnková

 • Nebojte se přijímacích zkoušek z českého jazyka, pomůžu vám s přípravou. Nemusí to být pouze dřina, ale i zábava
 • Učit český jazyk mě baví již dvacet let
 • Jsem učitelka českého jazyka, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, s praxí od roku 1998
 • Po mém doučování se češtiny nebudete bátLektor matematiky

Ing. Radek Janušek, MBA

 • Matematika k přijímačkám není žádná věda, nicméně je zde třeba správně vypočítat různé typy příkladů v relativně krátkém časovém intervalu, což vyžaduje dobrou přípravu.
 • Mám zkušenosti s výukou a vysvětlováním i složitých věcí jednoduše.
 • Jsem absolvent ČVUT Fakulty elektrotechnické a s matematikou se v různých formách potkávám již 20 let.
 • Kurz by Vám měl pomoci nebýt překvapen, ale připraven.
Radek Janušek

Proč se připravovat na přijímačky

Státní (jednotné) přijímací zkoušky na střední školy jsou strašákem mnoha rodičů i dětí. Zejména u víceletých gymnázií je převis mezi přihlášenými a přijatými žáky tak obrovský, že se na takové školy bez kvalitní a cílené přípravy nedá dostat.

Přípravný kurz tedy může zvýšit připravenost žáka na přijímací zkoušky, a tak zvýšit šanci na přijetí na střední školu, nebo víceleté gymnázium. Nicméně je třeba dodat, že samotný kurz není zárukou přijetí a další pečlivá domácí příprava žáka je v mnoha případech nutností.

Důležitou součástí přípravy na přijímací zkoušky je také výběr vhodné strategie. Většina žáků mívá problém dokončit všechna zadání v daném časovém limitu, a proto je vhodné mít dopředu rozmyšlenou a natrénovanou strategii jak dosáhnout maximálního bodového hodnocení. I toto probíráme, vysvětlujeme a trénujeme v našich kurzech.

Předpřípravné kurzy pro studenty 8.tříd slouží jako forma dlouhodobého intenzivního doučování, aby žák v deváté třídě nemusel vstřebat velké množství učiva za krátkou dobu. Kurzy se zaměřují na látku, kterou žáci v osmém ročníku již probírali a rozšiřují ji o nové oblasti. Pravidelné doučování matematiky a češtiny pomáhá zafixovat znalost probírané látky.

Kontakt

V případě, že máte zájem o rezervaci přípravného kurzu, nebo příjímaček nanečisto, či se chcete na cokoliv zeptat, neváhejte nás kontaktovat.prijimacky-beroun.cz

Ing. Martina Janušková

776 291 027

januskova@anglictina-beroun.cz

Úzká 112, Beroun - ZávodíPROČ PŘEDPŘÍPRAVNÉ KURZY?

VYSVĚTLENÉ PŘÍKLADY
PRAVIDELNÁ PŘÍPRAVA
DOMÁCÍ ÚKOLY
PRŮBĚŽNÉ TESTY
POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI
MOTIVACE K PŘÍPRAVĚ V MALÉ SKUPINĚ