9. třída

Přípravný ONLINE kurz MAT+ČJ k přijímacím zkouškám na střední školy

+ podpora lektorů


  • Tento ONLINE kurz je totožný s naším prezenčním přípravným kurzem, kompletní obsah lekcí je nahrán na videa a lekce si tedy zorganizujete dle Vašich časových možností a potřeb
  • Kompletní matematika a čeština k přijímačkám CERMAT
  • Vše jasně a srozumitelně vysvětleno. Podívejte se na jednotlivé lekce v obsahu kurzu níže
  • Mnoho úloh a cvičení v pracovních listech ke každé lekci

Eva Roušavá


Dobrý den,chtěla bych vám velmi poděkovat.Prošly jsme s dcerou poctivě všechny lekce a hodně se v obou předmětech zlepšila.Nevím sice,jak přijímačky dopadnou,protože i přes každodenní učení jí matika moc nešla,a ikdyž byla v testu hodně lehká,tak byla hodně ve stresu.Češtinu by ale měla mít kolem 40 bodů.Děkuji vám velmi,s vaší přípravou to bylo moc fajn a hodně jsem si cenila u pana učitele na matematiku,že myslí i na takové děti,co jim vážně matematika do hlavy nejde,byly jsme za to s dcerou moc rádi.A čeština byla také moc hezky uspořádaná.Děkujeme moc moc moc.Vřele doporučujeme všem.Srdečně vás zdravíme.Eva Roušavá a Ela.

Desítky dalších recenzí si můžete přečíst zde a také zde.


+ podpora lektorů

Po - Čt od 19:20 se studenti po dobu kurzu mohou připojit do naší virtuální učebny, kde jim lektoři zodpoví případné dotazy k látce kurzu.


rozvrh kurzu

Kurz začíná v pondělí 16. září 2024 a je rozložen do 12 týdnů. V každém týdnu se otevře jedna lekce MAT + jedna lekce ČJ. Studium si můžete libovolně prodloužit až do přijímaček, i ti nejpilnější studenti zde mají dostatek materiálu ke studiu. Lekce si samozřejmě mohou studenti pustit kdykoli a kolikrát potřebují pro správné pochopení látky.


archiv lekcí

Proběhlé lekce zůstávají v archivu a studenti se k nim mohou kdykoli vrátit až do přijímacích zkoušek 2025.


objednávka


TypLekcíDatumPopis kurzuCena kurzuDo košíku
MAT+ČJ
24 od 16. září 2024
Přípravný kurz 9. třída - ONLINE, 12 lekcí matematika + 12 lekcí český jazyk k přijímacím zkouškám 2025
+ Podpora lektorů
3960 Kč

Doplňující informace k objednávce:

1 Vybraný kurz vložte do košíku.

2 Vyplňte osobní údaje a dokončete objednávku.

3 Přijde Vám potvrzující email s platebními instrukcemi.

4 Po přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě a přihlašovací instrukce.

? V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat.

Obchodní podmínky tohoto ONLINE kurzu

lekce na vyzkoušení

Lekce 1 si můžete zdarma vyzkoušet níže v sekci obsah kurzu. Také se můžete podívat na náhledy všech lekcí kurzu kliknutím na červené tlačítko u videa lekce.

OBSAH KURZU - MATEMATIKA
20 hodin videa + pracovní listy

VŠECHNA VIDEA SI MŮŽETE SPUSTIT KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK

1.

Číslo a početní operaceCELÁ LEKCE ZDARMA


Délka lekce: 96 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Pořadí matematických operací, závorky, dopočítávání, součet, sčítanec, rozdíl, menšenec, menšitel, součin, činitel, podíl, dělenec, dělitel, převod zlomku na desetinné číslo, převod destinného čísla na zlomek, smíšené číslo, počítání se zlomky, slovní úlohy se zlomky
2.

Zlomky, složené zlomky, smíšená čísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel


Délka lekce: 108 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Úpravy zlomků, složené zlomky a jejich řešení, složené zlomky se smíšenými čísly a závorkami, slovní úlohy se zlomky, nejmenší společný násobek NSN a největší společný dělitel NSD, rozpad na prvočísla, slovní úlohy na společný násobek a dělitel
3.

Druhá mocnina a odmocnina, algebraické výrazy a jejich úpravy, použití vzorců


Délka lekce: 102 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Druhá mocnina a odmocnina, úpravy výrazů s druhými mocninami a odmocninami, číselné výrazy, algebraické výrazy a jejich úpravy, roznásobování závorek, použití vzorců pro druhé mocniny dvojčlenů, rozklad mnohočlenu
4.

Procenta, výpočet procent, výpočet procentové části, výpočet celku, slovní úlohy na procenta


Délka lekce: 119 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Procenta, vyjádření procent desetinným číslem a zlomkem, výpočty procent, procentové části a základu, postupné zlevňování a zdražování zboží a výpočet výsledné ceny, postupy řešení slovních úloh s procenty, vyjádření poměru procenty
5.

Lineární rovnice-I, slovní a aplikační úlohy s rovnicemi, převody jednotek, opakování


Délka lekce: 93 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Lineární rovnice s jednou neznámou, úpravy rovnic, rovnice se závorkami, rovnice se zlomky, rovnice s desetinnými čísly, slovní úlohy řešené rovnicemi - správný zápis a řešení krok za krokem, opakování (převody jednotek, zlomky, procenta)
6.

Lineární rovnice-II; vyjadřování ze vzorců; měřítko a mapy


Délka lekce: 88 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Složitější rovnice o jedné neznámé se závorkami, zlomky a desetinnými čísly, vyjadřování neznámé ze vzorců, komplexní slovní úlohy na rovnice - správný zápis, vyjádření rovnicí a řešení, měřítko v mapách, převod z mapy do skutečnosti, převod ze skutečnosti do mapy a určení měřítka ze skutečnosti a mapy
7.

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých; slovní úlohy řešené soustavami a úlohy na směsi, poměry


Délka lekce: 102 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Soustavy dvou rovnic o dvou neznámých, zápis a úprava do vhodného tvaru, sčítací metoda řešení soustav, slovní úlohy na soustavy rovnic, princip a postup řešení úloh na směsi pomocí soustav rovnic, poměry a slovní úlohy na poměry
8.

Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kruh), Pythagorova věta


Délka lekce: 83 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku a kruhu, postupy řešení úloh kde je výsledný obrazec tvořen více obrazci, postupy řešení úloh kde je třeba dopočítat neznámé strany pomocí Pythagorovy věty, kružnice opsaná obdélníku a výpočet jejího poloměru ze stran obdélníku, úloha kde je obvod vyjádřen násobkem pí
9.

Povrch a objem těles (krychle, kvádr, hranol, rotační válec, koule), převody jednotek obsahu a objemu v úlohách


Délka lekce: 101 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Povrch a objem krychle, kvádru, hranolu, rotačního válce, koule, postupy řešení úloh kde jsou délky stran určeny obsahy stěn nebo poměry jejich délek, úlohy kde se výsledné těleso musí rozdělit na jednotlivé části (kvádry), úlohy na dopočítávání výšky hladiny nebo změny výšky hladiny po potopení jiného tělesa
10.

Konstrukční geometrie (rýsování) , rozbor situace a jak zjistit co mám narýsovat, konstrukce trojúhelníků, konstrukce čtyřúhelníků a víceúhelníků


Délka lekce: 133 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Postupy rýsování (konstrukční geometrie) od základů (kolmice, rovnoběžka), půlení stran, půlení úhlů, konstukce čtverců ze strany a úhlopříčky, obdélníků, trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků, těžnice a výšky v trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, osy stran a osy úhlů, osová a středová souměrnost
11.

Tabulky a grafy ve slovních úlohách, slovní úlohy na pohyb dvou těles, slovní úlohy na společnou práci


Délka lekce: 111 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Řešení slovních úloh s tabulkami a grafy, dopočítávání průměrů, dopočítávání hodnot v tabulkách, určování velikosti dílku v grafech, dopočítávání neznámých hodnot v grafech, slovní úlohy na pohyb - určení kde se dvě auta setkají, za jak dlouho a kde dohoní jedno auto druhé, slovní úlohy na společnou práci dvou a více pracovníků nebo strojů, kde každý vykoná jinou práci za jednotku času
12.

Nestandardní úlohy, úlohy na opakování vzoru, řady, stavové úlohy, úlohy na prostorovou představivost


Délka lekce: 97 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Postupy řešení logických úloh, úloh na opakování vzoru, stavbu pyramid, stavových úloh, úloh počítaných od konce, úloh na prostorovou představivost, úlohy s kostkami, úlohy na počítávání, atp.

OBSAH KURZU - ČESKÝ JAZYK
12 hodin videa + pracovní listy

VŠECHNA VIDEA SI MŮŽETE SPUSTIT KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK

1.

Přísudek, podmět, shoda přísudku s podmětem, práce s textemCELÁ LEKCE ZDARMA


Délka lekce: 56 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Přísudek slovesný, přísudek jmenný se sponou a beze spony, podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný, holý, rozvitý a několikanásobný, shoda přísudku s podmětem - detailní pravidla užití, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
2.

Věty jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty, předmět, vedlejší věta předmětná, vedlejší věta podmětná, přísudková, práce s textem


Délka lekce: 53 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Rozpoznání věty jednočlenné a dvojčlenné, funkce větného ekvivalentu, předmět a jeho rozpoznání ve větě, vedlejší věta podmětná a předmětná a jejich rozlišení, vedlejší věta přísudková - nahrazení jmenné části přísudku, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
3.

Přívlastek shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný, volný, Vedlejší věta přívlastková, vedlejší věta přívlastková vložená do věty hlavní, přístavek


Délka lekce: 58 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Rozpoznání přívlastku a jeho druhu ve větě - přívlastek shodný a neshodný, rozdíl v přívlastku několikanásobném a postupně rozvíjejícím, pravidla psaní čárek dle typu přívlastku - těsný a volný, Vedlejší věta přívlastková - rozpoznání a pravidla psaní čárek, vedlejší věta přívlastková vložená do věty hlavní, přístavkové vazby
4.

Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky, práce s textem


Délka lekce: 50 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Příslovečné určení - rozpoznání větného členu a jeho druhu: příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, podmínky a přípustky, rozlišení předmětu a příslovečného určení, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na hledání pravopisných chyb
5.

Vedlejší věty příslovečné, vedlejší věty a větné členy - procvičování, práce s textem


Délka lekce: 61 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Vedlejší věty příslovečné, vedlejší věta příslovečná místní, časová, způsobová, měrová, příčinná, účelová, podmínková, přípustková, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně práce se zadaným výchozím textem ve formě básně
6.

Doplněk, vedlejší věta doplňková, práce s textem


Délka lekce: 53 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Doplněk a jak ho rozpoznat, kterými slovními druhy bývá vyjádřen, určování větných členů, vedlejší věta doplňková, určování druhu vedlejších vět - opakování, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na posuzování správnosti interpunkce
7.

Souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami hlavními, Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby, práce s textem


Délka lekce: 61 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Věta jednoduchá x souvětí, souvětí souřadné a podřadné, významové poměry mezi větami - slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný, důsledkový, pravidla psaní čárek, Interpunkce ve větě jednoduché, psaní čárky v souvětí, zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby - oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, vsuvka, elipsa, rozlišení vsuvky a věty vedlejší, práce s textem - seřazení textu dle logické návaznosti - typová úloha k ostrým přijímacím zkouškám
8.

Literární pojmy, poezie, druhy rýmů, básnické jazykové prostředky, ustálená slovní spojení, práce s textem


Délka lekce: 53 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Literární pojmy, literární žánry, poezie, verš vázaný a volný, druhy rýmů, básnické jazykové prostředky - např. metafora, metonymie, přirovnání, personifikace, básnické figury, ustálená slovní spojení a lidová slovesnost, česká přísloví, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na posouzení pravdivosti tvrzení v souladu s výchozím textem
9.

Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma, sousloví, podstatná jména a jejich skloňování, práce s textem


Délka lekce: 51 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma, sousloví, podstatná jména a jejich skloňování, podstatná jména pomnožná, hromadná a látková, skloňování podstatných jmen ruce, nohy, oči, uši, kolena, ramena, prsa, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na doplnění ustálených spojení a posouzení pravopisné správnosti
10.

Přídavná jména a jejich stupňování, změna souhláskových skupin, psaní n a nn, práce s textem


Délka lekce: 55 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací, rod přídavných jmen a jejich skloňování, vzory, psaní velkých písmen u přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, změna souhláskových skupin, psaní n a nn, přídavná jména zakončená na -icí a -ící, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám
11.

Zájmena, číslovky, práce s textem


Délka lekce: 63 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Zájmena a jejich druhy, skloňování zájmen, sebou x s sebou, číslovky a jejich druhy, psaní tečky za řadovými číslovkami, skloňování základních číslovek - dva, oba, tři, čtyři, práce s textem - typové úlohy k ostrým přijímacím zkouškám včetně cvičení na určení druhu vedlejších vět
12.

Slovesa, neohebné slovní druhy, pravopis včetně psaní velkých písmen


Délka lekce: 106 minut

Pracovní listy: ZADÁNÍ ŘEŠENÍ

Slovesa a slovesné tvary, podmiňovací způsob, slovesný rod, slovesný vid, neohebné slovní druhy - příslovce a příslovečné spřežky, předložky, spojky, částice, pravopis - vyjmenovaná slova, psaní předpon s/z/vz, chytáky, psaní ú/ů, skuppina bě/bje, vě/vje, mě/mně, psaní velkých písmen